LegalTech:

eerlijk, open en persoonlijk juridisch advies

Juridisch advies voor innovatieve MKB'ers

U heeft een uitvinding gedaan, maar bent bang dat iemand anders ermee aan de haal gaat? LegalTech weet alles van bescherming van uw rechten; van intellectueel eigendom en ICT-recht.

Juridisch adviesbureau LegalTech helpt innovatieve MKB-ers het beste uit hun ideeën te halen. Of nu gaat om een medische of industriële techniek, een instrument om landbouw of veeteelt duurzamer te maken of een vooruitstrevend automatiseringssysteem.

Beschermen...

LegalTech adviseert u over het beschermen van uw rechten en het veilig delen van informatie. Het is onze expertise om te weten welke wetten er zijn om uw uitvinding te beschermen.

...of kennis delen?

We adviseren u ook of het wel verstandig is om uw rechten te beschermen. Dat is niet altijd de beste weg. Als Albert Einstein zijn kennis niet had gedeeld, waren hij en de atoomfysici nooit zo ver gekomen. Dus toch informatie delen? En hoever moet u daarin gaan?

Vraag het LegalTech

Door aandacht voor u en uw bedrijf ontstaat een eerlijk, open en persoonlijk juridisch advies. Wilma van de Meerakker van LegalTech helpt u ùw weg te vinden. Mail Wilma van de Meerakker voor een kennismaking of een eerlijk, open en persoonlijk juridisch advies.

linkedin twitter facebook gplus rss slideshare youtube rechtensocialmedia